bip.gov.plSmodBIP
A A A K
SmodBIP

Druki

PB-12

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

PB-16a

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

PB-16

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

( nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych)

PB-17a

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót

PB-17

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

PB-10

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust.4 Pb

PB-15

Wniosek o wszczęcie uproszczonego  postępowania legalizacyjnego

PB-5

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

Oświadczenie kierownika budowy – rozpoczęcie inwestycji

 

Oświadczenie kierownika budowy –zakończenie inwestycji

 

Oświadczenie projektanta

 

Oświadczenie projektanta sprawdzającego

 

Karta informacyjna – budynki mieszkalne

 

Karta informacyjna – budynki  i budowle

Oświadczenie z art.56
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu

Opłatę skarbową można wnosić bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Złotowie bądź przelewem na rachunek bankowy nr 96 8941 0006 0016 4975 2000 0010 - Spółdzielczy Bank Ludowy w ZłotowieOpublikował: Adam Michalak
Publikacja dnia: 12.05.2022
Podpisał: Adam Michalak
Dokument z dnia: 30.08.2021
Dokument oglądany razy: 17 279