bip.gov.plSmodBIP
A A A K
SmodBIP

Rozpoczęcie budowy

Druki obowiązujące w przypadku sporządzenia projektu budowlanego wg zmian w Prawie budowlanym od 19.09.2020r.


Druki obowiązujące przed zmianą ustawy Prawo budowlane

POUCZENIE !!!

DRUKI MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I POMOCNICZY, NATOMIAST NIE MAJĄ CHARAKTERU DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH



Opublikował: Joanna Warpińska
Publikacja dnia: 17.11.2020
Podpisał: Adam Michalak
Dokument z dnia: 27.07.2015
Dokument oglądany razy: 8 993