bip.gov.plSmodBIP
A A A K
SmodBIP

Inne

Wzory druków

POUCZENIE !!!

DRUKI MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I POMOCNICZY, NATOMIAST NIE MAJĄ CHARAKTERU DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

Inne

WNIOSEK o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zamienny
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zakończenia budowy
WNIOSEK o zwrot dowodu zapłaty opłaty skarbowejOpublikował: Magdalena Kamieńska
Publikacja dnia: 27.07.2015
Podpisał: Magdalena Kamieńska
Dokument z dnia: 27.07.2015
Dokument oglądany razy: 8 092