bip.gov.plSmodBIP
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana

Witamy na stronie ...

Zgodnie z zapisami Ustawy o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) ka?da instytucja publiczna od Prezydenta RP do szko?y podstawowej i szpitala oraz spó?ki Skarbu Pa?stwa (itd.) ma obowi?zek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP reguluj?:
  • Ustawa o dost?pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze?nia 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporz?dzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporz?dzenia Rady Ministr?w z dnia 11 pa?dziernika 2005 w sprawie minimalnych wymaga? dla system?w teleinformatycznych.

Aktualności

Sprawy dostępności

29.09.2020

Dane kontaktowe osób pełniących funkcję koordynatora do spraw dostępności:

Joanna Warpińska oraz Pan Mateusz Szweda

e-mail: sekretariat@pinb-zlotow.pl

tel. 67 2635384

Praktyczny portal informacyjny

10.07.2018

Informujemy, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny.
Na portalu można znaleźć m.in. przygotowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju standardy projektowania budynków dla osób niepełnosprawnych oraz poradnik związany z wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych.Opublikował: Arkadiusz Król
Publikacja dnia: 15.07.2013
Podpisał: Arkadiusz Król
Dokument z dnia: 15.07.2013
Dokument oglądany razy: 2 111